เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 มีไฟล์แนบ

เนื้อหา :

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (ให้ รร.รวบรวมคำร้องขอย้ายฯ ส่ง สพป.น่าน เขต 1 ภายในวันที่ 2 ก.พ.2561 หากเลยกำหนดถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย)

เอกสารแนบ :

 หนังสือนำส่ง 02452-0.pdf

 ปฏิทินการดำเนินการย้าย 02452-1.pdf

 รายละเอียด 02452-2.pdf

 ประกาศตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอก 02452-3.pdf

 แบบรายงานแนบท้ายประกาศ 02452-4.pdf

 

ลิ้งค์ :

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 61