เรียน ผู้ติดต่อราชการทั่วไป 

เรื่อง การติดต่อราชการ สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:50 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูแและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 17:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไตแด็ก เอเชีย 2017"

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิตลูกจ้างประจำในสังกัด สพฐ.

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้ายและแต่งตั้งประเภทวิชาการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การรายงานข้อมูล STEM Education

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:13 น.

เรียน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การแจ้งเตือนลักษณะอากาศ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:13 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  11