เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การติดต่อราชการ สพป.น่านเขต 1

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:20 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาข

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลระดับชาติ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:49 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง การอบรมครูโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:12 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง รายงานงบทดลอง

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:16 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:02 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การติดตามพยากรณ์ลักษณะอากาศ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:00 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  21