เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12:06 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ตัวอย่าง แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดทำเอกสารเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:41 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:31 น.

เรียน  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนรวม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 17:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:21 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน 

เรื่อง คู่มือการสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:57 น.

เรียน  

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:53 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  21