เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ตัวอย่าง แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดทำเอกสารเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:41 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเกม A-Math

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง เอกสารบรรยาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐ (รุ่น1และรุ่น2) 

เรื่อง เชิญเข้าร่วมร่วมรับคำชี้แจงแนวทางการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนอ่านออกเขียนได้”

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 06:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเกม A-Math

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

เรื่อง บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา "ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:14 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  19