เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบในสังกัด สพฐ.

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:11 น.

เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ระบบรายงานการรับนักเรียน 2562

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ตัวอย่าง TORเช่าอินเทอร์เน็ต

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดทำเอกสารเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:41 น.

เรียน  

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:40 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนอ่านออกเขียนได้”

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:34 น.

เรียน บุคคลทั้วไป 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (๒๕๓๙) โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ ๑๒๕

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน ณ วันที่ 3 ธ.ค.2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 19:59 น.

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:58 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  23