เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศ สพป.น่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:09 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:42 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:43 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง แก้ไขประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:37 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:30 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:27 น.

เรียน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แนวทางการดำเนินการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2564

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:08 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:59 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2564

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:01 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศ สพป.น่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:15 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  31