เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2565

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 17:48 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับรับสมัครสมาชิก ช.ค.น. เป็นกรณีพิเศษ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:42 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ขรก.ครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:55 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:51 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงในสังกัด และ ผอ.สพท.ทุกเขต 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:50 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบประเมิน ก.ต.ป.น.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10:52 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศ สพป.น่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:09 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  31