เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตัวอย่าง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระดับสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:41 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 17:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสอบ NT Access

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง ดาวโหลดคู่มือการสอบ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป. ๑ - ๖ และการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทาง PISA ของนักเรียนชั้น ม. ๑ – ๓ เดือนพฤศจิกายน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ขอข้อมูลจำนวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:27 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2016:DMCภาคเรียนที่ 2

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:32 น.

เรียน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง การส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559 (sar)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:23 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  12