เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2562(ต่อ)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 (ขอย้ายจากต่างเขต)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ปรับปรุงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ "การสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท" สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ( NT Access) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาาษาไทย(คำคมเดิม)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การบันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ปีงบประมาณ 2562

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง สำรวจข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:46 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  26