เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ส่งมอบเกียรติบัตรการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:08 น.

เรียน เรียน ผอ. ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง การส่งคลิปวีดิโอการสอน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ด้วยระบบทางไกล จาก สสวท.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและโรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 01:06 น.

เรียน ทูกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA แลุะคู่มือ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:44 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:53 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ / ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:42 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศ สพป.น่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตน.ครูผู้

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:14 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:51 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:03 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  29