เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:56 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:35 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศ สพป.น่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:09 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การรับสมัคร และปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:32 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การเลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:52 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศ สพป.น่าน เขต 1 เรื่องนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศ สพป.น่าน เขต 2 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง เลื่อนการอบรมด้วยระบบทางไกล ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:14 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:38 น.

เรียน รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แผนปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:57 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  28