เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด"เทคนิกการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์"

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตัวอย่าง แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑานักเรียนปี 2560

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:12 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศ สพป.น่าน เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:34 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 มีไฟล์แนบ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป. ๑ – ๖ และชั้นม. ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:18 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  15