เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้ายและแต่งตั้งประเภทวิชาการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การรายงานข้อมูล STEM Education

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:13 น.

เรียน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป. ๑ - ๖ และการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทาง PISA และม.1-3

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูวิทย์-คณิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:12 น.

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ความคืบหน้าของการกรอกข้อมูลระบบประกันคุณภาพภายในโปรแกรม PEAS nan1

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง กิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายคู่พัฒนาแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:08 น.

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกครูวิทย์-คณิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:22 น.

  หน้า :  1  ...  9  10  [11]  12  13  ...  20