เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:22 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 

เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  การคาดการณ์ลักษณะอากาศ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:03 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง โรงเรียนบ้านนาผารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:11 น.

เรียน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การรายงาน ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการสอดคล้องตามช่วงวัย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ประธานกลุ่มทุกกลุ่ม 

เรื่อง รายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายหัว30% ปี2560

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:54 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งให้ส่งผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:24 น.

  หน้า :  1  ...  10  11  [12]  13  14  ...  20