เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2016:DMCภาคเรียนที่ 2

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:32 น.

เรียน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง การส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559 (sar)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  แจ้งย้ายสำนักงานประสานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การแจ้งเตือนลักษณะอากาศ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:10 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง หนังสือ "ผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประสงค์จะทำงาน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:41 น.

เรียน แจ้งผู้เข้ารับการประชุมวิชาการ 

เรื่อง การประชุมวิชาการวันที่ 1 ต.ค. 60

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 12:34 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียนในสังกัด และ ผอ.สพป./สพม.ทุกเขต 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08:59 น.

  หน้า :  1  ...  10  11  [12]  13  14  ...  23