เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง แจ้งเตือนความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ในหัวข้อ "สนุกคิด สนุกเขียน รายวัน"

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง โรงเรียนตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และผู้รักษาการแทน

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 

เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการยืมเงิน/เบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:40 น.

เรียน ผู้ติดต่อราชการทั่วไป 

เรื่อง การติดต่อราชการ สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 05:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง การกรอกข้อมูล สพฐ. ตัวชี้วัดข้อ 7 สะเต็มศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดที่ 4

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสังกัด สพฐ. พ.ศ. ๒๕๕๖

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:54 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:42 น.

  หน้า :  1  ...  11  12  [13]  14  15  ...  20