เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูวิทย์-คณิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:12 น.

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ความคืบหน้าของการกรอกข้อมูลระบบประกันคุณภาพภายในโปรแกรม PEAS nan1

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง กิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายคู่พัฒนาแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:08 น.

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกครูวิทย์-คณิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:22 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:22 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 

เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:57 น.

  หน้า :  1  ...  12  13  [14]  15  16  ...  23