เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง แจ้ง ข้อมูลในระบบQAMS online

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:01 น.

เรียน ผู้สอบคัดเลือก 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธฺการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:16 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:34 น.

เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารเพื่อการเข้าอบรมระบบ online วันที่ 21 มกราคม 2560

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง เกียรติบัตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:41 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:44 น.

เรียน ผู้ที่สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลศรีษะเกษ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส 

เรื่อง การรายงานข้อมูล PISA

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน 

เรื่อง การรายงานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน PISA

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:29 น.

  หน้า :  1  ...  12  13  [14]  15