เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  การคาดการณ์ลักษณะอากาศ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:03 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง โรงเรียนบ้านนาผารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:11 น.

เรียน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การรายงาน ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการสอดคล้องตามช่วงวัย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ประธานกลุ่มทุกกลุ่ม 

เรื่อง รายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายหัว30% ปี2560

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:54 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งให้ส่งผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง แจ้งเตือนความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ในหัวข้อ "สนุกคิด สนุกเขียน รายวัน"

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง โรงเรียนตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และผู้รักษาการแทน

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 

เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการยืมเงิน/เบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:40 น.

  หน้า :  1  ...  13  14  [15]  16  17  ...  23