เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังรายชื่อ 

เรื่อง แจ้งการเปิดระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระบบ QAMS

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รับเอกสารคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารุ้"

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 16:26 น.

เรียน เรียน ประธานกลุ่มทุกกลุ่ม 

เรื่อง ตัวอย่างคำสั่ง NT และรายชื่อสนามสอบ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:13 น.

เรียน ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีของ กศจ.น่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ 

เรื่อง ส่งหลักฐานเด็กพิเศษในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 17:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การประชุมผู้แทนศูนย์สอบ และ กรรมการระดับสนามสอบ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:21 น.

  หน้า :  1  ...  15  16  [17]  18  19