เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารเพื่อการเข้าอบรมระบบ online วันที่ 21 มกราคม 2560

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง เกียรติบัตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:41 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:44 น.

เรียน ผู้ที่สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลศรีษะเกษ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส 

เรื่อง การรายงานข้อมูล PISA

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน 

เรื่อง การรายงานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน PISA

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตำแหน่งว่างข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาในสังกัด

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:36 น.

  หน้า :  1  ...  17  18  [19]