เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 11:07 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา ท.ช.

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 17:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง แบบฟอร์มเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 10:29 น.

เรียน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

เรื่อง ดาวน์โหลดคู่มือกองทุนสานพลังประชารัฐ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อคัดเลือกรับรางวัลดีเด่น

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 11:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การจัดประกวดคำขวัญ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 11:17 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การประชุมชี้แจงการคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย 

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 23:35 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  15