เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.น่านเขต 1 

เรื่อง แบบจัดทำ ปร.4,5,6

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:02 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังรายชื่อ 

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การบันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ประจำปีงบประมาณ 2559

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:17 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบฟอร์มกรอกคะแนนผลสอบ ป.1

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 10:26 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 21:40 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 11:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 11:11 น.

เรียน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (รายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง การประเมินทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 12:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มนาน้อย1-3 สันติสุข บ้านหลวง แม่จริม 

เรื่อง การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 21:42 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  17