เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาค แข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

เรื่อง สพฐ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:37 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน......(รายชื่อดังแนบ)..... 

เรื่อง ขอเชิญประชุม

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:22 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(รายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:07 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/ข้าราชการครู 

เรื่อง ในระบบ Cmss ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ หมู่โลหิตและใบประกอบวิชาชีพ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:47 น.

เรียน ผอ.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง สอบถามความพึงพอใจในการศึกษาเอกสารพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง รายนามผู้บริจาคเงินร่วมทำบญกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ/และ สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง รายนามผู้บริจาคเงินร่วมทำบญกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ/และ สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง แจ้งครูผู้สอนสาระสังคมและครูวิชาการเข้าอบรมการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง วันที่ 27-29 ตุลาคม 2557

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง รายนามผู้บริจาคเงินร่วมทำบญกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ/และ สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:39 น.

เรียน ผอ.ทุกโรงเรียน สังกัดสพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง รายงานข้อมูลค่าสาธารณุปโภค ค่าไฟฟ้า ปี 2556-2557

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:21 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  20