เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

เรื่อง การจัดกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง ส่งรายชื่อครูอบรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์ชั้นป.๓ และรายการสื่อที่ต้องเตรียม

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภาษา (KM)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแควและน้ำตวง 

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนดีศรีตำบล

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:33 น.

เรียน ผู่อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา/รัฐ่ราษฎร์นุเคราะห์/ป่าอ้อย/มิตรมวลชน2 และสะเลียม 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2557

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล 

เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:10 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาวหลวง 

เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่านสาลี่ 

เรื่อง อนุญาตให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศรีทอง 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดทรายทองวิทยา/ชมพู/ท่ามงคล/ชุมชนบ้านน้ำปั้ว และนากอก 

เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมโครงการมารยาทไทย

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:05 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  27