เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย 

เรื่อง แจ้งรายละเอียดห้องสอบการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:57 น.

เรียน ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ.2559

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12:07 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านพี้ใต้

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การกรอกข้อมูล ARS ตัวชี้วัดที่ 6

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายในวันออกเสียงประชามติ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  กำชับให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายการออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17:02 น.

เรียน ผอ.รร.ในโครงการ STEM  

เรื่อง การประชุมขับเคลื่อน STEM ภาคเหนือ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ(กลยุทธที่ ๑ จุดเน้นที่ ๒)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:50 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  23