เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  การดำเนินการตามนโยบายปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่เข้าอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ วินัยทางการเงิน 27-28 มิถุนายน 2558

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:06 น.

เรียน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:49 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ วินัยทางการเงินและเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 22:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ด้วย BBL

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 22:09 น.

เรียน ร.ร.ไตรธาร,ทุ่งศรีทอง,บ้านดอนศรีเสริม,บ้านน้ำโค้ง,ห้วยละเบ้า,น้ำครกใหม่,ห้วยบง 

เรื่อง ขอเชิญประชุมปฏิบัติการค่ายนักเรียนแกนนำ "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน"

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การคัดเลือกครูดีเด่น "รางวัลเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2559

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชิ้อดังแนบ 

เรื่อง แจ้งดำเนินการรายงานการจัดการศึกษาประจำปี 2557 (sar)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รายละเอียดการแข่งขันวันรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2558

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:46 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  19