เรียน สนามสอบ O-NET อำเภอนาหมื่น 

เรื่อง คำสั่งกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 14:09 น.

เรียน สนามสอบ รร.บ้านผาสิงห์, รร.บ้านสองแคว 

เรื่อง คำสั่งกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 14:01 น.

เรียน สนามสอบ รร.บ้านดอน(ศรีเสริมฯ),รร.ราชานุบาล,รร.บ้านนวราษฎร์,รร.น่านคริสเตียนศึกษา 

เรื่อง คำสั่งกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13:46 น.

เรียน ผอ.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง ตัวอย่างกระดาษคำตอบ,รูปแบบข้อสอบ O-NET

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังรายชื่อ 

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมในโครงการติดตามและส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้ง ๒๗ โรงเรียน 

เรื่อง การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:38 น.

เรียน  

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559 สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:00 น.

เรียน ผอ.โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:06 น.

เรียน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:04 น.

เรียน ประธานกลุ่มทุกโรงเรียน 

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:54 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  20