เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง การกำกับ ติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียน และขยายผลสู่การอ่านเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง แก้ไขโครงสร้างและตำชี้แจงการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางวิชาภาษาไทย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:27 น.

เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11:08 น.

เรียน ผู้ประสงค์เข้ารับการสมัคร 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การประเมินการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา รามคำแหง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน 

เรื่อง คู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 16:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน 

เรื่อง คู่มือจัดสอบ NT_2559

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:28 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  19