เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง ของบซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน และอำเภอบ้านหลวง 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:30 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติผุ้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับทุน (ตามรายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง เชิญชมพิธีเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 19:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดทำข้อมูลอาคาร ที่ดินและส่ิิ่งก่อสร้าง B-OBEC ประจำปีงบประมาณ 2557

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:16 น.

เรียน ผอ.รร.บ้านปางเป๋ย, หัวเวียงเหนือ, บ้านตอง, บ้านกิ่วน้ำ, บ้านดอนเฟือง 

เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 57

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:52 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  21