เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวีดิโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกอากาศในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:02 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศ สพป.น่าน เขต 1 เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:02 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง แจ้งย้ายสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน (ชั่วคราว)

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:50 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:39 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง การสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ ๖๐ พรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด"เทคนิกการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์"

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตัวอย่าง แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:25 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  16