เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง ดาวโหลดการวิเคราะห์เนื้อหา ASEAN Curriculum Sourcebook ของแต่ละชั้น

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:32 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือ นายรุ่งโรจน์ ยศบุญเรือง นักการภารโรง บ้านถูกเพลิงไหม้ (ณ วันที่ 19 ก.ค.58)

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:02 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองรังฯ

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 22:51 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:19 น.

เรียน ผู้รับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:20 น.

เรียน ผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และผู้ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาตร์ฯ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE 

เรื่อง รับซีดีแบบทดสอบโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:38 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง รายงาน ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การตรวจสอบวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:44 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  21