เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง แจ้งครูผู้สอนสาระสังคมและครูวิชาการเข้าอบรมการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง วันที่ 27-29 ตุลาคม 2557

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง รายนามผู้บริจาคเงินร่วมทำบญกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ/และ สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:39 น.

เรียน ผอ.ทุกโรงเรียน สังกัดสพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง รายงานข้อมูลค่าสาธารณุปโภค ค่าไฟฟ้า ปี 2556-2557

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ ข้าราชการครูทุกคน 

เรื่อง สำนักงาน ก.ค.ศ.เปิดระบบ ก.ค.ศ.16 สมบูรณ์แล้ว

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน และอำเภอบ้านหลวง 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ ข้าราชการครูทุกคน 

เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิสก์(ก.ค.ศ.16) ด้วยตนเอง

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:59 น.

เรียน โรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง รับผลงาน หนังสือเล่มเล็ก และเอกสารการแปรรูปอาหาร และโครงงานอาชีพคืน

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:16 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  23