เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับแก้ไข)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 21:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน  

เรื่อง การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:38 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุำกโีรง 

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2558)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง เชิญชวนร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2558

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/สังกัดเอกชน/สังกัดเทศบาล 

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลบหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง เพิ่มช่องทางพิเศษในการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 

เรื่อง ตรวจสอบวุุฒิทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ร่างรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน คอมฯ หุ่นยนต์ และโครงงานฯ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:07 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ(ขยายโอกาสทางการศึกษา)ทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการอบรมการใช้สื่อภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับครูผู้สอนภษาอังกฤษชั้นม.3

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 00:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:05 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  24