เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อ อบรมธุรการโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัยและพายุฤดูร้อน

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ,ไตรธารวิทยา , ชุมชนบ้านใหม่ 

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:38 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง, ภูเพียง ทุกโรง 

เรื่อง การเสวนาเรื่อง ลิขสิทธิ์ในชีวิตประจำวันสำหรับคนในแวดวงการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:42 น.

เรียน ผอ.โรงเรียนทุ่งศรีทอง , บ้านศรีเกิด , บ้านต้าม , นาเหลืองไชยราม , บ้านน้ำเลา ,บ้ 

เรื่อง จัดสรรงบประมาณ2558

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:51 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2558

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง แบบ ปพ.1-3 ประถม

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง โปรแกรม แบบ ปพ.๑-๓ ระดับมัธยมศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:41 น.

เรียน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จนท.ประสานงานประจำ สพป.น่า 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2557)

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:36 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  18