เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน 

เรื่อง แก้ไขไฟล์กรอบโครงสร้างและเฉลยคณิตศาสตร์ ป.4 ข้อสอบกลาง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:54 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด 

เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C.

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ไฟล์บันทึกข้อมูลประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่๑ระดับกลุ่มโรงเรียน(เพิ่มเติม)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12:42 น.

เรียน  

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:20 น.

เรียน ผู้สมัครสอบ 

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ส่งรายชื่อครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและมีเทคนิคการสอนที่ยอดเยี่ยม

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง ไฟล์บันทึกข้อมูลประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่๑

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:28 น.

เรียน ผอ.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง คู่มือการใช้ข้อสอบกลาง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 19:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรและสรุปรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13:23 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  15