เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคว้ง, ศรีเวียงสาวิทยาคาร, บ้านสถาน 

เรื่อง ขอใช้สถานที่ในการมอบเงินขอรับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนทุนผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 12:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามรายชื่อแนบ) 

เรื่อง ขอเชิญประชุม

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน.....(รายชือดังแนบ).... 

เรื่อง แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ แก้ไขแบบ ปร.4 ปร.6

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 18:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ 

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559 ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษาา 2558

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การยืนยันข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:25 น.

เรียน โรงเรียนที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

เรื่อง ให้มารับเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 พิษณุโลก

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08:51 น.

เรียน โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การสำรวจข้อมูลนักเรียน เพื่อขอรับงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2558

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:40 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง แจ้งสถานศึกษาจัดทำ(แบบ ปร.4,5,6)

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:22 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  21