เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนจัดการเรียนรวม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:03 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:50 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าล้อ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:48 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 18:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง เชิญประชุมทางไกลผ่าน Tele Conference

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07:10 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:31 น.

เรียน  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนรวม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 17:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:21 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน 

เรื่อง คู่มือการสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:24 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  23