เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง เชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2015”

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:02 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง รายละเอียดการแข่งขันสารานุกรมไทย

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แจ้งการกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน 15 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2572

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:02 น.

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17:02 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอเวียงสาทุกโรงเรียน 

เรื่อง เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่ 12 ค่านิยมหลัก โดยใช้กระบวนการลูกเสือ

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:47 น.

เรียน ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การซักซ้อมการจัดสรรงลประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยใช้เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2556ฯ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:45 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  22