เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ “ส่งเสริมทักษะการอ่านและการคิดคำนวณ” (ขีด เขียน เรียน เล่น)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประกาศผลผล NT

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรทางการลูกเสือที่มีความสนใจ 

เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C.

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:33 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง เชิญบุคลากรประชุมจัดทำเอกสาร "พัฒนาบุคลากรฯ" เล่มที่ 2

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:41 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:08 น.

เรียน โรงเรียน บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป้าแลวหลวง ปางช้าง นาเหลืองใน บ้านผาตูบ 

เรื่อง รับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี2558

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:12 น.

เรียน ผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ รร. ตามโครงการคืนครูให้นัก 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เชต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17:59 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  15