เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตำแหน่งว่างข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาในสังกัด

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมครูแบบบูรณาการ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:54 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2560

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:50 น.

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เรื่อง การจัดรุ่นรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาหน่วยพัฒนาที่ 11 เชียงใหม่(เขตตรวจราชการที่15,16)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:25 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 19:48 น.

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2559

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง รายชื่อหนังสือเพื่อไว้ใช้ในห้องสมุด

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16:43 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  16