เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มภูเพียง 2 

เรื่อง แก้ไขบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ของ กลุ่มภูเพียง 2

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 11:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง การรับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 22:19 น.

เรียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (A.T.C.) 2-8 เมษายน 2557 ที่มีรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (A.T.C.) 2-8 เมษายน 2557

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:33 น.

เรียน ผอ.โรงเรียนที่ได้คัดเลือกให้เข้าค่าย 

เรื่อง แจ้งให้ครูผู้สอนเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมค่ายฯ กำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามนักเรียนระหว่างเข้ากิจกรรมค่าย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:47 น.

เรียน ครูผู้สอนที่ร่วมสังเกตการณ์และดูแลนักเรียนที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 

เรื่อง กำหนดการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แจ้งสมาชิก กบข. เข้าร่วมการรับฟังการบรรยาย

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:50 น.

เรียน ครูผู้สอนสาระภาษาอังฤษ 

เรื่อง การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:40 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2557

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:47 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  23