เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างตระหนักรู้เรื่องการก่อการร้ายตามลำพัง

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:07 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง การอบรมทางไกล สะเต็มศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:19 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการ รร.ตามโครงการคืนครูให้ นักเรียน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:54 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:28 น.

เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR ปี 2560

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/คัดเลือกครูต้นแบบ

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง คำร้องขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ 7142)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแกนนำขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ขอรับบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:06 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  19