เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป. ๑ – ๖ และชั้นม. ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:39 น.

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (sar) ปรับใหม่

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

เรื่อง เอกสารแบบประเมินตนเองและคู่มือการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป. ๑ – ๖ และชั้นม. ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป. ๑ – ๖ และชั้นม. ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14:23 น.

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ส่งแบบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (sar)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง การอบรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ของ อบจ.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logoฯ คำขวัญ และเพลง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:07 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  22