เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง ปรับปรุง ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยะฐานะเชียวชาญ ทุกตำแหน่ง

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดทำข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:38 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

เรื่อง ดาว์นโหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา 4 H โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์ classroom language สำหรับครูผู้สอนใช้สื่อสารภาษาอังกฤษในห้องเรียน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 39 โรงเรียน (ตามบัญชีรายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการ รร.บ้านห้วยละเบ้ายา, บ้านผาสิงห์, บ้านหัวนา, บ้านเป้า, บ้านนาวี 

เรื่อง การรายงานผลการเรียนผ่านระบบโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:31 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  17