เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตรวจสอบเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:43 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แบบฟอร์มขอตั้งงบปี63 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตรวจสอบเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัด 

เรื่อง จัดตั้งงบประมาณปี 2563 รายการครุภัณฑ์

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ตัวอย่างบัญชีเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา (รจพ. ปี 2562)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคคลเพื่อดูแลศูนย์ชุมชน USO NET โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่่ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเกม A-Math

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:53 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  21