เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 10:55 น.

เรียน ผู้สมัครสอบ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08:54 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  การจัดกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 12:00 น.

เรียน ผอ.รร.ทุก รร. 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ร่วมจัดนิทรรศการ "สื่อส่งเสริมทักษะการอ่านฯ" ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 11:47 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนซื้อข้าวจากเกษตรกร

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์กระจายสินค้าฮาลาลชายแดนใต้

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง รายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ผ่านระบบ E - MES

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ส่งเอกสาร(เพิ่มเติม) ประกาศ กศจ.น่าน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2559

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 10:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกเขต 

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 17:21 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  18