เรียน ผู้เกี่ยวข้อง 

เรื่อง เรื่อง ผลการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.น่าน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17:40 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:45 น.

เรียน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09:22 น.

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน 

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13:47 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง ติดตามงานการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 11:38 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง เกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 21:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 

เรื่อง เอกสารพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 19:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง เครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่านเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 20:56 น.

เรียน  

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ / ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 11:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:47 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  20