เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์ power point กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:29 น.

เรียน ครูผู้สอนปฐมวัย 

เรื่อง แบบกรอกข้อมูลประเมินพัฒนาการปฐมวัย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:41 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:51 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป้นข้าราชการฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง การกำกับ ติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียน และขยายผลสู่การอ่านเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง แก้ไขโครงสร้างและตำชี้แจงการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางวิชาภาษาไทย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:27 น.

เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:14 น.

  หน้า :  1  ...  18  19  [20]  21  22  23