เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ 

เรื่อง ส่งหลักฐานเด็กพิเศษในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 17:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การประชุมผู้แทนศูนย์สอบ และ กรรมการระดับสนามสอบ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:21 น.

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน 

เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:10 น.

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง แจ้ง ข้อมูลในระบบQAMS online

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:01 น.

เรียน ผู้สอบคัดเลือก 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธฺการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:16 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:34 น.

เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารเพื่อการเข้าอบรมระบบ online วันที่ 21 มกราคม 2560

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง เกียรติบัตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:41 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:44 น.

  หน้า :  1  ...  18  19  [20]  21