เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง เอกสารบรรยาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐ (รุ่น1และรุ่น2) 

เรื่อง เชิญเข้าร่วมร่วมรับคำชี้แจงแนวทางการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนอ่านออกเขียนได้”

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 06:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเกม A-Math

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

เรื่อง บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา "ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:14 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน (116 โรง) 

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับการชมการถ่ายทอดสดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง สำรวจแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562-2563 กรอกรายงานข้อมูลบนเว็บ (เว็บลิ้งค์)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:26 น.

  หน้า :  1  2  [3]  4  5  ...  21