เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตรวจสอบเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ทุกสังกัด/และบุคลผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 68

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:42 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัด 

เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:55 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและต่างสังกัด 

เรื่อง ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรมขยายผลพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯ ชุดที่ 1

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและต่างสังกัด 

เรื่อง เอกสารประกอบการอบรมขยายผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ชุดที่ 2

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20:31 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ / ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างตระหนักรู้เรื่องการก่อการร้ายตามลำพัง

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:07 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง การอบรมทางไกล สะเต็มศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:19 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการ รร.ตามโครงการคืนครูให้ นักเรียน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:54 น.

  หน้า :  1  2  3  [4]  5  6  ...  20