เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑานักเรียนปี 2560

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:12 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศ สพป.น่าน เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:34 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 มีไฟล์แนบ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป. ๑ – ๖ และชั้นม. ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผุ้ประกันตนเข้ารับการบริการทันตกรรม

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:27 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง แก้ไขวันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:47 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ จังหวัดน่าน

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:54 น.

  หน้า :  1  2  3  [4]  5  6  ...  17