เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ตัวอย่างบัญชีเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา (รจพ. ปี 2562)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคคลเพื่อดูแลศูนย์ชุมชน USO NET โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:29 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่่ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเกม A-Math

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง เอกสารบรรยาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐ (รุ่น1และรุ่น2) 

เรื่อง เชิญเข้าร่วมร่วมรับคำชี้แจงแนวทางการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนอ่านออกเขียนได้”

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 06:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเกม A-Math

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:28 น.

  หน้า :  1  2  3  [4]  5  6  ...  23