เรียน แจ้งผู้เข้ารับการประชุมวิชาการ 

เรื่อง การประชุมวิชาการวันที่ 1 ต.ค. 60

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 12:34 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียนในสังกัด และ ผอ.สพป./สพม.ทุกเขต 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด, 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายการค่าเครื่องแบบนักเรียนเครื่องแบบลูกเสือฯ ปีการศึกษา 2560

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  

เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไตแด็ก เอเชีย 2017"

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้ายและแต่งตั้งประเภทวิชาการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:32 น.

  หน้า :  1  ...  3  4  [5]  6  7  ...  15