เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18:50 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง รายงานความต้องการครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:13 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง คู่มือการบันทึกผลการเรียนในโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.ค.น.เป็นกรณีพิเศษ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:50 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน thailand e-commerce 4.0

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง คู่มือการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:48 น.

  หน้า :  1  ...  3  4  [5]  6  7  ...  17