เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แจ้งยกเลิกการรายงานผลโดยโปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:57 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงและผู้ติดต่อราชการทั้วไป 

เรื่อง แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน้าห้องผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต1 054-771637

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวีดิโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกอากาศในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:02 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศ สพป.น่าน เขต 1 เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:02 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:53 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง แจ้งย้ายสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน (ชั่วคราว)

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:50 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:39 น.

  หน้า :  1  ...  3  4  [5]  6  7  ...  19