เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

เรื่อง บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา "ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:14 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน (116 โรง) 

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับการชมการถ่ายทอดสดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:39 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ตัวอย่าง แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง สำรวจแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562-2563 กรอกรายงานข้อมูลบนเว็บ (เว็บลิ้งค์)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ติดตาม การกรอกข้อมูลหน้าเว็บ ระบบประกันคุณภาพ สพป.น่าน 1 และการรายงาน sar

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:10 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รายชื่อดังแนบ 

เรื่อง ติดตาม การกรอกข้อมูลหน้าเว็บ ระบบประกันคุณภาพ สพป.น่าน 1

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:36 น.

  หน้า :  1  ...  3  4  [5]  6  7  ...  23