เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง คู่มือการบันทึกผลการเรียนในโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.ค.น.เป็นกรณีพิเศษ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:50 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน thailand e-commerce 4.0

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง คู่มือการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การจัดทำข้อมูลที่อยู่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 12:41 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง เอกสารการนิเทศ ติดตามผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:36 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง สพป.น่าน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสอบ NT Access

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:45 น.

  หน้า :  1  ...  6  7  [8]  9  10  ...  20