เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไตแด็ก เอเชีย 2017"

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้ายและแต่งตั้งประเภทวิชาการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การรายงานข้อมูล STEM Education

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:13 น.

เรียน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป. ๑ - ๖ และการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทาง PISA และม.1-3

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูวิทย์-คณิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:12 น.

  หน้า :  1  ...  6  7  [8]  9  10  ...  17